Användarvillkor och köpvillkor


Type something

Varumärket Face Yoga Scandinavia med tillhörande webbplatser, program, kurser, medlemskap, produkter och tjänster ägs och drivs av Raw Yoga Sweden AB, ett svenskt aktiebolag med registrerad adress Sven Tveskäggs Gata 90, 253 62 Helsingborg. Organisationsnummer: 559299-0286. Kontakt sker via mail: hello@faceyogacandinavia.com 

Begreppen ”Face Yoga Scandinavia”, ”oss”, vår/a", ”vi” eller motsvarande avser Raw Yoga Sweden AB. Termen ”du”, "dina" eller motsvarande hänvisar till användaren/kunden av våra tjänster. Vi benämner samtliga kurser, livesändningar, tjänster och erbjudanden som "tjänsten".

Dessa villkor anger hur du får använda tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor och reserverar oss för felskrivningar och kontinuerliga uppdateringar. Genom att klicka på "Anmälan”, Köp nu", "Köp", "Betala" eller motsvarande fras på köpknappen, alternativt angivande av ditt betalkortsnummer samtycker du till att få tillgång till våra tjänster, godkänner du Köp- och Användningsvillkoren samt integritetspolicyn och är juridiskt bunden av dem, oavsett om du har läst dem eller inte, med förbehåll för villkoren som anges nedan. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra tjänster.

Du får endast använda Face Yoga Scandinavias material för eget, icke-kommersiellt bruk. Du får inte

  • a) förändra eller kopiera materialet.
  • b) använda materialet för något kommersiellt ändamål eller på annat sätt använda det publikt, vare sig kommersiellt eller icke-kommersiellt. 
  • c) flytta materialet eller spegla det på någon annan server. 
  • d) ta bort copyright-markeringar eller andra äganderättsliga texter från materialet. 

Om betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.
Priserna specificeras per produkt/tjänst/deltagare. Betalning sker med kort via Stripe.
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Priset garanteras i samband med att betalning mottagits.
Vi reserverar oss också mot felskrivningar på webbsidan/sociala medier och i andra kanaler. 

Om betallösningen Stripe

En av våra högsta prioriteringar är att skydda din ekonomiska och personliga information. Det är därför vi samarbetar med betalleverantören Stripe som automatiskt krypterar all känslig information om din betalning som skickas mellan din dator och deras servrar. Vill du veta mer kan du läsa på deras hemsida. 

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att en bild återger varans exakta utseende och beskaffenhet i t.ex. vår webbshop. Färger kan upplevas olika på olika enheter beroende på varierande skärmupplösning.

Ångerrätt

Vid köp som företagare gäller inte distansköplagen d.v.s. du har ingen ångerrätt på våra tjänster.
Vid köp som privatperson gäller LODA, lagen om distanshandel och du har då 14 dagars ångerrätt från den dag du genomförde betalningen, under förutsättning att tjänsten inte har påbörjats. Har du loggat in i kursportalen/öppnat kursmaterialet efter det att köpet gjorts har du avsagt dig ångerrätten. Efter 14 dagar är köpet bindande och återbetalas ej.   Vill du ångra ditt köp meddelar du detta via e-post till hello@faceyogascandinavia.com så får du svar inom 48 timmar. 

Så här ångrar du ditt köp

Vill du ångra ditt köp meddelar du detta via e-post till hello@faceyogascandinavia.com så får du svar inom 48 timmar. 

Onlinekurser, livesändningar och workshops

Bokning är detsamma som betalning. Betalning sker via kort – via betallösningen Stripe. Betalningen måste vara fullgjord innan tillgång till materialet ges. Skulle en utbildning ställas in på vår begäran, p.g.a. väder, sjukdom, tekniska svårigheter el. dylikt, bokas deltagarna om till nästa likvärdiga tillfälle. Ev. omkostnader för resor, boenden, ledighet, utebliven inkomst eller dylikt ersätts ej. 

Medlem i Face Yoga Club

Medlemskapet i Face Yoga Club är en prenumerationstjänst. Betalning sker månadsvis, i förskott. Betalning för nästkommande månad sker via betalkortet du angett vid anmälan till tjänsten.
Vid uppsägning gäller en månads uppsägningstid, dvs det sker en betalning till innan tjänsten upphör. Uppsägning sker via mail till hello@faceyogascandinavia.com. Notera att en uppsägning resulterar i att accessen till samtliga tjänster i medlemskapet stängs av vid slutet av innevarande period. Ingen återbetalning sker, utan din inbetalade abonnemangsavgift är förbrukad.
Om din betalning uteblir, t.ex. för att summan inte kunde dras från ditt betalkort eller för att betalkortets giltighetstid gått utgörs ett antal ytterligare försök att dra summan  - sedan avslutas ditt medlemskap automatiskt. Skulle det hända kommer en faktura på återstående tid att sändas till dig med 10 dagars betalningsfrist. 

Ansvarsbegränsningar

Vårt mål och högsta önskan är att du når de resultat du önskar, men vi kan samtidigt inte ge dig några garantier. Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för ditt mående och din hälsa. För att det inte ska uppstå några missförstånd kring ansvaret så vill vi att du läser dessa villkor:

Om dig som kund Tjänsterna vänder sig främst till kvinnor 40+.  Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg. Ditt abonnemang/köp avslutas om du gör sådana kommentarer och inlägg. Ingen återbetalning sker.
Du står helt ansvarig för ditt handlande enligt råd eller annan kunskap som förmedlas av oss.
Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar kring våra tjänster.  
Tjänsten tillhandahåller kunskap och instruktioner men tar inte ansvar för implementeringen eller eventuella resultat eller brist på resultat som en följd av deltagande i en tjänst.
Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på tjänsten, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som tillhör tjänsten för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.
Din användning av denna tjänst och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Teknik Vi strävar efter att hålla webbsidan och våra tjänster igång utan avbrott. Men vi ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvariga för om webbplatsen för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll. Under inga omständigheter kommer vi eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av tjänsten.
 
Om tjänsten Innehållet i våra tjänster ska ses som allmän information. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Vi strävar efter att hålla tjänsten aktuell och korrekt, men kan inte ge några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet.
Du medverkar med eget sunt förnuft och med eget ansvar. Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds i tjänsten för något särskilt ändamål.
Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss allt ansvar för sådana felaktigheter.

Tredje part På denna webbplats finns en del länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet och för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder dessa webbplatser.
Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplatser. Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.  
Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som är bortom vår kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser.
Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.  
 
Force Majeure I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra våra avtal.

reviderad senast maj 2023

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy here.

Cookie Policy

Läs vår cookiepolicy here.

Copyright @ Face Yoga Scandinavia. All rights reserved

Face Yoga Scandinavia - Powered By Zenler