Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig är Raw Yoga Sweden AB, ett svenskt aktiebolag med registrerad adress Sven Tveskäggs Gata 90, 253 62 Helsingborg. Organisationsnummer: 559299-0286. Kontakt sker via mail: hello@faceyogascandinavia.com.

Begreppen ”Face Yoga Scandinavia”,”oss”, vår/a", ”vi” eller motsvarande avser Raw Yoga Sweden AB. Termen ”du”, "dina" eller motsvarande hänvisar till användaren/kunden av våra tjänster. Vi benämner samtliga kurser, livesändningar, tjänster och erbjudanden som "tjänsten".

Genom att registrera dig hos oss och använda tjänsterna accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra Användarvillkor och köpvillkor vid köp eller registrering av något slag, samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Vi strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment, tjänst eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund kan vi komma att dokumentera delar av vår kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Raw Yoga Sweden AB åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs via mail, se ovan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy över tid och reserverar oss för felskrivningar och kontinuerliga uppdateringar. Personuppgiftsansvarig på företaget Cecilia Alm, grundare och VD Raw Yoga Sweden AB. Kontakt: hello@faceyogascandinavia.com 

Personuppgifter och sekretess

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla med eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver här.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla rätt tjänster till dig, det inkluderar:
E-postadress
Namn
Kontaktuppgifter
Samt vilka tjänster/produkter du köpt alternativt registrerat dig för
Vi lagrar endast uppgift som registrerats av dig eller av oss i samband med lagd order/önskemål. 

Hur vi använder din information, hur den sparas och hanteras

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte att samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Dina uppgifter sparas även hos vår betalleverantör Stripe, och vårt bokföringsprogram Marathon.

Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. Du kan när som helst be att personuppgifterna raderas, men undantag sker om det behövs för att fullfölja avtalet eller uppfylla rättslig förpliktelse (enligt bokföringslagen). Vi behåller endast mailkonversationer så länge vi har en pågående kommunikation med dig, men vi sparar ett register bestående av namn, e-post och vilket kursutbud du tagit del av för att kunna styrka ditt deltagande vid förfrågan. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. 

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Endast om brott förekommer kan dessa lämnas ut.

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagar.

För att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter kontakta vår Personuppgiftsansvariga. Se tidigare punkt.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via mail, se ovan. Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten så behöver du kontakta dem.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra våra avtal.


reviderad senast maj 2023